۰۶ خرداد

جزوه فرآیندهای احتمالی

  مدرس جزوه: دکتر مهدی حیدری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۱۰۰ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است. فهرست مطالب جزوه درس فرآیندهای احتمالی: مروری بر احتمالات شامل احتمال شرطی، امید ریاضی و قضایای حدی به همراه مثال […]

۰۶ خرداد

جزوه روش تحقیق

  مدرس جزوه: دکتر فرناز برزین‌پور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۱۸ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است. فهرست مطالب جزوه درس روش تحقیق: تعریف تحقیق تفاوت تحقیق علمی با تحقیق تعریف نوآوری تبیین ویژگی‌های یک تحقیق علمی […]

۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی حمل و نقل

  مدرس جزوه: دکتر سید محمد سید حسینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۳ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی حمل و نقل: مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی تشریح انواع خطاهای پیش‌بینی شامل MAD ، MFE ، MSE و MAPE به […]

۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی تولید

  مدرس جزوه: دکتر دین محمد ایمانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۱۱۵ صفحه، در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی تولید: مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه برنامه‌ریزی تولید تعریف دوره و افق برنامه‌ریزی تشریح انواع راهبردهای تولید شامل: – راهبرد قدیم […]

۰۶ خرداد

جزوه اصول شبیه سازی

  مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه عبارتند از: تعریف علم شبیه سازی شبیه سازی در مقابل مدل های تحلیلی شرایطی که از شبیه سازی استفاده می شود شرایطی که […]

۰۶ خرداد

جزوه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

  مدرس جزوه: دکتر محمدرضا رسولی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۵ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت: جایگاه و ماهیت درس سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی […]

۰۶ خرداد

جزوه تحلیل سیستم‌ها

  مدرس جزوه: دکتر میر سامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۲ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه تحلیل سیستم‌ها: فلسفه سیستم مفهوم کل نگری خلاق مفهوم نوآوری یا خلاقیت مطلوب تئوری سیستم ها- بخش اول تعریف سیستم و مفاهیم […]

۰۶ خرداد

جزوه خلاصه نکات تئوری احتمالات

  مدرس درس: دکتر ابراهیم تیموری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه خلاصه نکات شامل ۱۶ صفحه روابط، فرمول‌ها و نکات مهم درسی از فصول هشت‌گانه تئوری احتمالات به شرح ذیل است و برای مرور و یادآوری توصیه می‌شود: فصل یک: آنالیز ترکیبی فصل دو: اصول احتمال فصل […]

۰۶ خرداد

جزوه اصول بازاریابی

  مدرس جزوه: دکتر مصطفی جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۵۹ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است و فهرست مطالب آن به شرح ذیل است: ارائه بهترین تعریف از بازار عوامل موثر بر جو یا محیط بازار ارائه دو تعریف از بازاریابی عوامل […]