۰۶ خرداد

جزوه خلاصه نکات تئوری احتمالات

 

مدرس درس: دکتر ابراهیم تیموری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این مجموعه خلاصه نکات شامل ۱۶ صفحه روابط، فرمول‌ها و نکات مهم درسی از فصول هشت‌گانه تئوری احتمالات به شرح ذیل است و برای مرور و یادآوری توصیه می‌شود:

  • فصل یک: آنالیز ترکیبی
  • فصل دو: اصول احتمال
  • فصل سه: احتمال شرطی
  • فصل چهار: متغیرهای تصادفی گسسته
  • فصل پنج: متغیرهای تصادفی پیوسته
  • فصل شش: متغیرهای تصادفی توأم
  • فصل هفت: امید ریاضی
  • فصل هشت: قضایای حدی

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید