۰۶ خرداد

جزوه اصول شبیه سازی

 

مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۶۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تدوین شده است.

فهرست مطالب جزوه عبارتند از:

 • تعریف علم شبیه سازی
 • شبیه سازی در مقابل مدل های تحلیلی
 • شرایطی که از شبیه سازی استفاده می شود
 • شرایطی که از شبیه سازی استفاده نمی شود
 • خصوصیات مثبت و منفی شبیه سازی
 • زمینه‌های کاربرد شبیه سازی
 • تعریف سیستم و برخی خصوصیات آن
 • اجزاء سیستم
 • انواع سیستم‌ها
 • تشریح انواع مدل ها
 • انواع مدل های شبیه سازی
 • چگونگی تحلیل مدل های شبیه سازی
 • خلاصه مراحل اجرایی شبیه سازی در چهار فاز
 • مراحل اساسی در یک مطالعه شبیه سازی
 • حل چند مثال از شبیه سازی به روش محاسبات دستی:
  • مسئله صف تک کاناله
  • مسئله خدمت رسانی
  • مسئله هابیل و خباز
  • مسئله کنترل موجودی سیستم مرور ثابت
  • مسئله روزنامه فروش
  • مسئله قابلیت اطمینان
  • مسئله شبیه سازی ایستا
  • مسئله تقاضا در مدت زمان تحویل
 • تولید اعداد تصادفی
 • روش های تولید اعداد تصادفی
 • آزمون های اعداد تصادفی
 • آزمون های استقلال
 • تولید مقادیر تصادفی از توزیع های آماری
 • روش های انجام شبیه سازی گسسته
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات ورودی
 • صحت و اعتبار مدل های شبیه سازی
 • راه های تعیین صحت مدل

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید