۰۶ خرداد

جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان

 

مدرس جزوه: دکتر مصطفی جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۳۸ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید