۰۶ خرداد

جزوه تحلیل سیستم‌ها

 

مدرس جزوه: دکتر میر سامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۷۲ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است.

فهرست مطالب جزوه تحلیل سیستم‌ها:

 • فلسفه سیستم
  • مفهوم کل نگری خلاق
  • مفهوم نوآوری یا خلاقیت مطلوب
 • تئوری سیستم ها- بخش اول
  • تعریف سیستم و مفاهیم مرتبط با آن
  • تغییرات سیستم
  • طبقه بندی سیستم‌ها بر مبنای رفتار
  • مفهوم کارایی و اثربخشی سیستم
  • شاخص‌های ارزیابی عملکرد سیستم
 • تئوری سیستم‌ها- بخش دوم
  • فلسفه و روش شناسی سیستم
  • چارچوب روش‌شناسی های سیستمی
  • انواع استعاره برای سازمان
  • ماتریس P-I
 • مهندسی سیستم- بخش معماری سیستم
  • شناخت عناصر سیستم و معماری آن ها
  • معماری سیستم براساس زنجیره ارزش
 • پویایی شناسی سیستم‌ها- قسمت اول
  • مقدمه ای بر پویایی شناسی سیستم‌ها
  • فلسفه و نظریه پویایی شناسی سیستم‌ها
  • متدولوژی پویایی شناسی سیستم‌ها
 • پویایی شناسی سیستم‌ها- قسمت دوم (مدلسازی)
  • اهداف نمودار علی- حلقوی
  • تفسیر رابطه متغیرها و تفاوت علیت و همبستگی
  • تشریح نمودار جریان- موجودی
  • بررسی چند مثال کاربردی
  • تحلیل ترسیمی متغیرهای نرخ و حالت
  • بررسی سیستم‌های درجه اول به همراه معادله و نمودار فاز
  • سیستم بازخورد منفی خطی درجه اول با اهداف مشخص
  • تشریح ویژگی برهم نهی با مثال
  • بررسی انواع الگوهای رفتاری سیستم
 • مهندسی سیستم – بخش FMEA
 • مهندسی سیستم- روش شناسی و مفاهیم
  • انواع نظام‌ها در مهندسی سیستم
  • بررسی ابزار STA در تحلیل سیستماتیک الزامات
  • خلق مدل کسب و کار
 • طراحی سیستم برای الزامات قابلیت اطمینان
  • ارزیابی قابلیت اطمینان مبتنی بر مدل‌های شبکه‌ای
  • روش‌های تخصیص قابلیت اطمینان

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید