۰۶ خرداد

جزوه اصول بازاریابی

 

مدرس جزوه: دکتر مصطفی جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۵۹ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است و فهرست مطالب آن به شرح ذیل است:

 • ارائه بهترین تعریف از بازار
 • عوامل موثر بر جو یا محیط بازار
 • ارائه دو تعریف از بازاریابی
 • عوامل تشکیل دهنده بازار
 • اهداف بازاریابی و برخی از اهداف سازمان ها و بنگاه ها
 • اهداف کمی و کیفی عملیات بازرگانی
 • سوال‌های اساسی بازاریابی
 • لزوم اجرای برنامه‌های استراتژیک بازاریابی
 • مفهوم جدید کالا و مفهوم جدید خدمت
 • بازاریابی کالاهای مصرفی
 • مراحل بازاریابی
 • طیف فعالیت‌های بازاریابی
 • تعریف آمیخته بازاریابی
 • مدل ۴P و مدل ۱۳P
 • تعریف فرصت بازاریابی
 • وظیفه مدیر بازاریابی
 • روش‌های ایجاد انگیزه در بازاریابی
 • عناصر تشکیل‌دهنده ذهنیت در مصرف‌کننده
 • کمیته بازاریابی و اعضای آن
 • تقسیم بازار و معیارهای آن
 • مشخصات بازار هدف
 • انواع استراتژی‌های تقسیم بازار
 • تعریف سهم بازار و تعریف فروش
 • مشتری‌گرایی و پنج اقدام اساسی در رابطه با مشتریان
 • تفاوت مفاهیم فروش و بازاریابی
 • تعریف فروش حضوری و فرصت‌های فروش
 • مراحل فروش حضوری
 • مدل AIDAS در فروش
 • تعریف چرخه عمر محصول و چرخه عملیات فروش
 • مهارت‌های اساسی فروش و مدیریت فروش
 • بیست توصیه برای فروش موفق
 • تعریف ارتباط و تبلیغات
 • ابزارهای گوناگون تبلیغات
 • تعریف تحقیقات بازاریابی یا بازارکاوی
 • تشریح سطوح رضایت مشتری
 • تفاوت بازاریابی کالاهای صنعتی و مصرفی
 • مراحل تهیه و تنظیم یک نقشه بازاریابی
 • استراتژی‌های افزایش سهم بازار
 • عوامل رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در سطح خرد
 • دوازده مفهوم اصلی و محوری در بازاریابی
 • بازاریابی پارتیزانی یا چریکی

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید