۰۶ خرداد

جزوه طراحی آزمایش‌ها

  مدرس جزوه: دکتر رسول نورالسناء (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس طراحی آزمایش‌ها: مقدمه‌ای بر کیفیت مقدمه‌ای بر کاهش هزینه‌ها و فعالیت‌های دارای ارزش افزده در سازمان‌ها تشریح روش‌های بهبود کیفیت و تأثیر بازرسی بر بهبود کیفیت مقدمه‌ای بر طراحی و تحلیل آزمایش‌ها مروری بر […]

۰۶ خرداد

جزوه نظریه بازی‌ها

  مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه میان‌ترم درس نظریه بازی‌ها: مقدمه‌ای بر نظریه بازی‌ها و مبدع آن مقدمه‌ای بر علم ریاضیات و اصول موضوعه مثال‌هایی شهودی از نظریه بازی‌ها نظریه بازی‌ها از دید پارادوکس‌ها به همراه مثال نظریه بازی‌ها و آنتی‌نومی […]

۰۶ خرداد

جزوه عارضه‌یابی سیستم‌های تولیدی و خدماتی

  مدرس جزوه: دکتر روزبه قوسی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس عارضه‌یابی سیستم‌های تولیدی و خدماتی: آشنایی با مفهوم بهره‌وری تعریف بهره‌وری از نگاه صاحب‌نظران و دانشمندان تعاریف لغوی و کاربردی بهره‌وری عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر بهره‌وری بررسی شرایط کنونی کسب‌وکارها آشنایی با […]

۰۶ خرداد

جزوه طراحی سیستم‌های صنعتی

  مدرس جزوه: دکتر محمد سعید جبل عاملی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس طراحی سیستم‌های صنعتی: مقدمه‌ای بر مدلسازی تشریح محدوده بحث شامل برنامه‌ریزی تسهیلات طبقه بندی انواع مسائل مکان‌یابی براساس تابع هدف، فضای جواب، معیار فاصله و غیره بررسی انواع ورودی‌ها، خروجی‌ها، توابع هدف […]

۰۶ خرداد

جزوه بهینه‌سازی چندهدفه

  مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس بهینه‌سازی چندهدفه: مقدمه‌ای بر عقلانیت در تصمیم‌گیری و انواع آن مثال‌هایی از تصمیم‌گیری چندهدفه تشریح مفاهیم اساسی و اولیه بهینه سازی چندهدفه (مانند حل بهینه پارتویی و …) معرفی ساختار ترجیحات و روابط دوتایی […]

۰۶ خرداد

جزوه تصمیم‌گیری چندمعیاره

  مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس تصمیم‌گیری چند معیاره: مقدمه‌ای بر تصمیم‌گیری چندمعیاره تشریح فلسفه روش‌های جبرانی (MCDM) تشریح فلسفه روش‌های غیرجبرانی (MCDA) بررسی استواری و مصونیت روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در برابر عدم قطعیت و خطا بررسی نحوه تعیین وزن […]

۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی پویا

  مدرس بخش میان‌ترم جزوه: دکتر سید جعفر سجادی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه میان‌ترم درس برنامه‌ریزی پویا: مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی پویا و تعریف مفاهیم اساسی حل چندین مثال از برنامه‌ریزی پویا قطعی: مسئله منزلگاه مسئله ترتیب ساختن ساختمان‌ها مسئله سرمایه‌گذاری مسئله کوله‌پشتی و حالت کلی […]

۰۶ خرداد

جزوه فرآیندهای احتمالی

  مدرس جزوه: دکتر مهدی حیدری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس فرآیندهای احتمالی: مروری بر احتمالات شامل احتمال شرطی، امید ریاضی و قضایای حدی به همراه مثال توابع زاینده و پیچیدگی به همراه روابط آن ها و مثال توزیع‌های نمایی و پواسون به همراه مثال […]

۰۶ خرداد

جزوه روش تحقیق

  مدرس جزوه: دکتر فرناز برزین‌پور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس روش تحقیق: تعریف تحقیق تفاوت تحقیق علمی با تحقیق تعریف نوآوری تبیین ویژگی‌های یک تحقیق علمی تعریف پژوهش اصیل تشریح فرآیند تحقیق علمی بررسی انواع تحقیق علمی تبیین روش تحقیق رایج در تحقیقات کمی […]

۰۶ خرداد

جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان

  مدرس جزوه: دکتر مصطفی جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۳۸ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.