۱۷ بهمن

تقدیر از وبسایت در سومین جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران

در اختتامیه هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، نتایج “سومین دوره جشنواره برگزیدگان مهندسی صنایع ایران” اعلام شد.

این جشنواره هر ساله توسط انجمن مهندسی صنایع ایران در سه بخش “کتاب”، “پایان نامه” و “رسانه اجتماعی” برگزار می شود.

اگرچه بخش “ترویج دهنده حقیقی برتر” برگزیده ای نداشت اما وبسایت علی چگینی مورد تقدیر جشنواره قرار گرفت.

همچنین در بخش “ترویج دهنده حقوقی برتر”، نشریه سامانه نو از دانشگاه علم و صنعت که سابقه بیش از دو سال فعالیت در آن را داشتم، به عنوان برگزیده انتخاب شد.

باتشکر ویژه از انجمن مهندسی صنایع ایران و برگزارکنندگان کنفرانس هجدهم.

جهت مشاهده کلیه منتخبین سومین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران، می توانید به آدرس اینستاگرامی زیر مراجعه کنید:

http://iiie.ir/link280

 

دیدگاه خود را بنویسید