۲۱ فروردین

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی پیشرفته – با پاسخ

مدرس درس: دکتر سید محمد سید حسینی (عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این مجموعه نمونه سوالات با جواب در ۴۳ صفحه به صورت خوانا و مرتب، شامل ۲۱ سوال اقتصاد مهندسی پیشرفته حل شده به صورت تشریحی است.

مباحث تمرینات حل شده به شرح ذیل هستند:

 • تمرین یک : محاسبه ارزش فعلی یک جریان نقدی با دو نرخ بهره متفاوت
 • تمرین دو : محاسبه ارزش یکنواخت یک جریان نقدی با دو نرخ بهره متفاوت
 • تمرین سه و چهار : محاسبه ارزش فعلی و یکنواخت یک جریان نقدی در شرایط تورمی
 • تمرین پنج و شش : محاسبه ارزش فعلی یک جریان نقدی بی نهایت با دو نرخ بهره متفاوت
 • تمرین هفت و هشت و نه و ده : انتخاب بهترین پروژه ها با عمر بی نهایت با روش آنالیز شبکه
 • تمرین یازده و دوازده : بررسی اقتصادی بودن پروژه‌ها با روش B/C و روش B/C تعدیل یافته و رسم نمودار
 • تمرین سیزده : محاسبه ارزش فعلی پروژه در شرایط عدم قطعیت با روش درخت تصمیم
 • تمرین چهارده : استفاده از آنالیز نقطه سربه‌سر برای محاسبه میزان تولید و هزینه و سود یک کارخانه
 • تمرین پانزده : محاسبه متوسط طول عمر سیستم با روش شبیه‌سازی مونت کارلو
 • تمرین شانزده : محاسبه متوسط زمان بیکاری کارگران و متوسط زمان معطلی کارگران با روش شبیه‌سازی مونت کارلو
 • تمرین هفده و هجده : محاسبه شاخص‌های اقتصادی تغییر قیمت محصولات
 • تمرین نوزده : محاسبه قیمت جدید محصولات در شرایط تورمی با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده
 • تمرین بیست و بیست و یک : بررسی شرایط صنایع مختلف با تحلیل جداول داده و ستانده

 

دیدگاه خود را بنویسید