۰۶ خرداد

جزوه طراحی سیستم‌های صنعتی

 

مدرس جزوه: دکتر محمد سعید جبل عاملی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۱۳۶ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه درس طراحی سیستم‌های صنعتی:

 • مقدمه‌ای بر مدلسازی
 • تشریح محدوده بحث شامل برنامه‌ریزی تسهیلات
 • طبقه بندی انواع مسائل مکان‌یابی براساس تابع هدف، فضای جواب، معیار فاصله و غیره
 • بررسی انواع ورودی‌ها، خروجی‌ها، توابع هدف و محدودیت‌ها
 • بررسی کاربرد انواع مدل‌های مکان‌یابی
 • مقدمه‌ای بر مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها
 • مکان‌یابی تک وسیله‌ای نقطه‌ای در حالت فاصله مستقیم، مجذور فاصله مستقیم و فاصله مختصاتی به همراه مثال
 • مکان‌یابی تک وسیله‌ای ناحیه‌ای به همراه مثال
 • مکان‌یابی تک وسیله‌ای احتمالی به همراه مثال
 • مکان‌یابی چند وسیله‌ای نقطه‌ای در حالت فاصله مستقیم، مجذور فاصله مستقیم و فاصله مختصاتی به همراه مثال
 • راهنمایی نحوه کدنویسی مسائل طراحی سیستم‌های صنعتی در نرم‌افزار گمز
 • تشریح ضرورت و نحوه مدلسازی مکان‌یابی عادلانه به همراه مثال
 • تشریح مدل عمومی مسئله Min-Max به همراه مثال
 • تشریح مدل عمومی مسئله مکان‌یابی-تخصیص به همراه مثال
 • تحلیل مسئله مکان‌یابی-تخصیص با استفاده از دو روش برنامه‌ریزی پویا و مدل ریاضی جایگزین به همراه مثال
 • تشریح مسئله P-median به همراه مثال
 • تشریح فرم کلی مسئله پوشش (Covering) در حالت پوشش کامل و پوشش جزئی در دو حالت حداکثرسازی پوشش و حداقل‌سازی هزینه عدم پوشش به همراه مثال
 • تشریح مدل عمومی حداکثر پوشش در شرایط ظرفیت محدود به همراه مثال
 • تشریح مدل حداکثر پوشش با پوشش پشتیبان
 • ارائه مباحث تکمیلی مدل‌های مکان‌یابی-تخصیص در فضای جواب گسسته:
  • مدل P-median ، مدل P-center و مدل ترکیبی آن‌ها P-cent-dian
  • مدل P-dispersion
 • ارائه توضیحاتی کلی درباره مکان‌یابی در شبکه‌های توزیع و زنجیره تامین
 • تشریح دو مدل عمومی مسئله توزیع و انبار
 • تشریح مدل مکان‌یابی-تخصیص چهار سطحی
 • بررسی کاربرد متغیرهای صفر و یک در مدلسازی مسائل مکان‌یابی
 • تبیین کلیات مکان‌یابی هاب به همراه شکل
 • تشریح مدل عمومی مکان‌یابی یک هاب ، مکان‌یابی P هاب، مکان‌یابی P هاب مرکز و مکان‌یابی P هاب میانه
 • تشریح مدل مکان‌یابی هاب-پوشش و هاب-حداکثر پوشش
 • تشریح مدل عمومی مکان‌یابی نقطه انتقال
 • بررسی مسئله تخصیص در سه حالت:
  • مسئله تخصیص ساده
  • مسئله تخصیص عمومیت‌یافته
  • مسئله تخصیص مضاعف (QAP)
 • بررسی خطی‌سازی و حل مسئله تخصیص مضاعف
 • تشریح روش‌های حل مسائل تخصیص شمال روش‌های حل دقیق و روش‌های هیوریستیک
 • بررسی کلیات مدل‌های کامپیوتری طرح استقرار
 • ارائه اصول بکارگیری الگوریتم‌های کامپیوتری گسسته
 • تبیین چند الگوریتم کامپیوتری طرح استقرار:
  • الگوریتم Micro Craft
  • الگوریتم Block Plan
  • الگوریتم Logic
  • الگوریتم Multiple

 

 

دیدگاه خود را بنویسید