۰۶ خرداد

جزوه بهینه‌سازی چندهدفه

 

مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۹۲ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه درس بهینه‌سازی چندهدفه:

 • مقدمه‌ای بر عقلانیت در تصمیم‌گیری و انواع آن
 • مثال‌هایی از تصمیم‌گیری چندهدفه
 • تشریح مفاهیم اساسی و اولیه بهینه سازی چندهدفه (مانند حل بهینه پارتویی و …)
 • معرفی ساختار ترجیحات و روابط دوتایی
 • تعریف مخروط و بررسی تعاریف و کاربرد آن در مسائل بهینه سازی چندهدفه
 • تشریح انواع روش های حل مسائل چندهدفه به همراه مثال از هر روش:
   • روش P-S Scalarization
   • روش مجموع وزنی
   • روش e-constraint
   • روش مجموع وزنی تعمیم یافته
   • روش Lexicography
   • روش Bounded Objective
   • روش Compromise Programming
   • روش Goal Programming
   • روش Goal Attainment
 • تشریح تابع مطلوبیت و نحوه محاسبه آن در مسائل دوهدفه
 • تشریح روش‌های تست نقاط بهینه پارتویی
 • تشریح برخی از روش‌های تعاملی صریح به همراه مثال حل شده:
   • روش GDF شامل تشریح روش گرادیان و FW
   • روش آرمان‌های راضی کننده
 • تشریح یکی ار روش‌های تعاملی ضمنی به همراه مثال حل شده:
   • روش STEM

 

 

دیدگاه خود را بنویسید