۰۵ خرداد

جزوه کنترل کیفیت آماری

  مدرس جزوه: دکتر رسول نورالسناء (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۵۰ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.   برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.    

۰۲ خرداد

پروژه کنترل کیفیت آماری

  مدرس درس: دکتر رسول نورالسناء (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این پروژه در ۱۳ صفحه، شامل چند سوال از مباحث کنترل کیفیت آماری است که با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تب حل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.   برای دریافت این پروژه، کلیک کنید.