۰۵ خرداد

جزوه کنترل کیفیت آماری

 

مدرس جزوه: دکتر رسول نورالسناء (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۵۰ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.

فهرست مطالب جزوه کنترل کیفیت آماری:

 • مقدمه‌ای بر کیفیت و کاهش هزینه‌ها
 • ارائه تعاریف کیفیت و ابعاد کیفیت محصول
 • بررسی ابعاد کیفیت خدمات
 • رویکرد دمینگ و تاگوچی در طراحی و عملکرد فرآیند
 • دسته‌بندی هزینه‌های کیفیت
 • اصول چهارده گنه دکتر دمینگ درباره کیفیت
 • بررسی نمودار کنترل شوهارت
  • بررسی کاربردهای نمودار کنترل
  • حدود احتمال و حدود هشدار در نمودار کنترل
  • معیارهای سنجش قدرت و دقت نمودارهای کنترل
  • فاز یک و فاز دو در نمودارهای کنترل
 • تشریح ۷ ابزار کنترل فرآیند آماری
 • نمودار کنترل دامنه و میانگین نمونه
 • تحلیل قابلیت فرآیند و شاخص‌های آن
 • خطوط راهنما برای رسم نمودار کنترل
 • نمودار کنترل میانگین و انحراف معیار نمونه
 • نمودار کنترل برای مشاهدات تکی
 • نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های وصفی
  • عوامل موثر در طراحی نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های وصفی
 • نمودارهای کنترل برای عدم انطباق‌ها
 • طبقه‌بندی نقص‌ها با سیستم دمریت
 • نمونه‌گیری پذیرش انباشته به انباشته
 • بررسی انواع طرح‌های نمونه گیری
  • طرح یکبار نمونه گیری
  • تشریح شاخص‌های نمونه‌گیری
  • بازرسی اصلاحی
  • طرح دو بار نمونه گیری
  • طرح چند بار نمونه گیری
  • طرح نمونه گیری MIL STD
  • طرح نمونه گیری داچ رومینگ

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید