۰۲ خرداد

پروژه کنترل کیفیت آماری

 

مدرس درس: دکتر رسول نورالسناء (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این پروژه در ۱۳ صفحه، شامل چند سوال از مباحث کنترل کیفیت آماری است که با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تب حل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

برای دریافت این پروژه، کلیک کنید.

 

دیدگاه خود را بنویسید