۰۸ اسفند

جزوه برنامه‌ریزی غیرقطعی

مدرس جزوه: دکتر میرسامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در دو بخش با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است. بخش اول شامل مقدمات و برنامه‌ریزی تصادفی است و بخش دوم شامل برنامه‌ریزی استوار و برنامه‌ریزی فازی است. فهرست مطالب جزوه […]

۰۶ خرداد

جزوه تحلیل سیستم‌ها

  مدرس جزوه: دکتر میر سامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۲ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه تحلیل سیستم‌ها: فلسفه سیستم مفهوم کل نگری خلاق مفهوم نوآوری یا خلاقیت مطلوب تئوری سیستم ها- بخش اول تعریف سیستم و مفاهیم […]