۲۱ فروردین

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی پیشرفته – با پاسخ

مدرس درس: دکتر سید محمد سید حسینی (عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه نمونه سوالات با جواب در ۴۳ صفحه به صورت خوانا و مرتب، شامل ۲۱ سوال اقتصاد مهندسی پیشرفته حل شده به صورت تشریحی است. مباحث تمرینات حل شده به شرح ذیل هستند: تمرین یک […]

۲۱ اسفند

جزوه «داده‌کاوی؛ مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاربردها»

مدرس جزوه: خانم دکتر گماسائی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر) این جزوه دوزبانه (فارسی و انگلیسی) در دو بخش با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است. بخش اول شامل مقدمات داده‌کاوی و روش‌های خوشه‌بندی است، بخش دوم شامل رگرسیون، روش‌های طبقه‌بندی، روش‌های […]

۰۸ اسفند

جزوه برنامه‌ریزی غیرقطعی

مدرس جزوه: دکتر میرسامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در دو بخش با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است. بخش اول شامل مقدمات و برنامه‌ریزی تصادفی است و بخش دوم شامل برنامه‌ریزی استوار و برنامه‌ریزی فازی است. فهرست مطالب جزوه […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «بهینه‌سازی سیستم‌ها»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «بهینه‌سازی سیستم‌ها» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: این گرایش همان گرایش صنایع-صنایع سابق است. بیشتر دروس آن در سه حوزه آمار، تحقیق در عملیات و تولید […]

۱۲ اسفند

نمونه سوالات فرآیندهای احتمالی- با پاسخ

  مدرس درس: دکتر مهدی حیدری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه نمونه سوالات محتوی شامل ۱۹ سوال حل شده از تمرینات آخر فصل کتاب «فرآیندهای احتمالی» شلدون راس به صورت تایپ شده است. نمونه سوالات از مباحث فرآیند پواسون، فرآیند نمایی و زنجیره‌های مارکوف است   برای […]