۰۲ خرداد

پروژه برنامه‌ریزی تولید- تکنولوژی تولید بهینه

 

مدرس درس: دکتر دین محمد ایمانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این پروژه شامل کلیه مباحث مرتبط با تکنولوژی تولید بهینه (OPT) به همراه چندین مثال به شرح ذیل است:

  • مقدمه
  • زمینه‌ای برای تبیین OPT
  • فلسفه OPT
  • سیستم نرم‌افزاری OPT
  • بررسی کامل یک مثال آموزشی
  • ملزومات و مفروضت OPT
  • برخی دیدگاه‌ها در مورد OPT
  • مقایسه OPT با MRP و JIT
  • ارتباط بین OPT و تئوری محدودیت‌ها (TOC)
  • منابع و مراجع

 

فایل‌های این پروژه در دست تدوین است و به زودی در سایت قرار خواهند گرفت.

 

دیدگاه خود را بنویسید