۰۳ مهر

جزوه روش های تولید

مدرس جزوه: دکتر محمد سعیدی مهرآباد (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۶۰ صفحه، در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ تدوین شده است.

فهرست مطالب جزوه درس روش های تولید:

 • مقدمه‌ای بر انواع روش های تولید
 • چند جنبه ای بودن روش های ساخت
 • معیارهای انتخاب مواد اولیه محصول
 • عوامل تاثیرگذار در انتخاب مواد اولیه محصول
 • خصوصیات تولیدی مواد اولیه محصول
 • اثرات روش تولید در خصوصیات نهایی مواد اولیه تولید
 • معیارهایی برای روش تولید بهینه
 • فرآیند تغییر شکل پلاستیکی
 • فرآیند برش با ابزار واحد
 • فرآیند برش با ابزاری که بیش از یک لبه برش دارد
 • فرآیند سمباده زنی
 • فرآیند بهبود سطح قطعه با عملیات شیمیایی
 • فرآیند ماشینکاری از طریق تخلیه الکتریکی
 • فرآیند پوشش دادن سطح با استفاده از بخار شیمیایی و فیزیکی
 • فرآیند ماشینکاری از طریق الکتروشیمیایی
 • فرآیند بهبود سطح فیزیکی
 • فرآیند فرجکاری
 • مقدمه ای بر فرآیند ریخته گری
 • فرآیند ریخته گری ماسه ای
 • فرآیند ریخته گری چرخشی
 • بررسی انواع قالب ها در ریخته گری
 • مدل الگوهای از بین رفتنی و معایب و مزایای آن
 • فرآیند ریخته گری تحت فشار
 • فرآیند ریخته گری دقیق
 • فرآیند قالب گیری بادی
 • فرآیند ریخته گری لغزشی
 • فرآیند ریخته گری فشاری
 • فرآیند ریخته گری مونومر
 • حل یک مسئله ریخته گری
 • فرآیند نوردکاری
 • فرآیند شکل دادن سوپرپلاستیک
 • فرآیند اکستروژن یا روزنرانی
 • اشاره ای به انواع فرآیندهای روزنرانی
 • فرآیند شکل دادن صفحات فلزی
 • فرآیند محکم کننده ها
 • مقدمه ای بر فرآیند جوشکاری
 • فرآیندهای جوشکاری گازی
 • فرآیندهای جوشکاری ذوبی
 • فرآیندهای جوشکاری حالت جامد
 • انرژی های مورد استفاده در جوشکاری
 • فرآیند جوشکاری مقاومتی
 • فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی

 

دیدگاه خود را بنویسید