۰۵ خرداد

جزوه نگهداری و تعمیرات

 

مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۴۸ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید