۰۶ خرداد

جزوه طراحی آزمایش‌ها

 

مدرس جزوه: دکتر رسول نورالسناء (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۸۱ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است.

فهرست مطالب جزوه درس طراحی آزمایش‌ها:

 • مقدمه‌ای بر کیفیت
  • مقدمه‌ای بر کاهش هزینه‌ها و فعالیت‌های دارای ارزش افزده در سازمان‌ها
  • تشریح روش‌های بهبود کیفیت و تأثیر بازرسی بر بهبود کیفیت
 • مقدمه‌ای بر طراحی و تحلیل آزمایش‌ها
  • مروری بر تاریخچه طراحی آزمایشات
  • تبیین چرخه طراحی آزمایش
  • بررسی اهداف طراحی آزمایشات و جایگاه طراحی آزمایش‌ها در روش‌های بهینه‌سازی
  • تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی طراحی آزمایش‌ها به همراه مثال
  • تعریف اصول اولیه طراحی آزمایشات به همراه مثال
 • آنالیز واریانس یک‌طرفه با روابط و محاسبات به همراه مثال و برآور پارامترهای مدل با روش حداقل مربعات
 • تشریح قضیه کوکران و نکات مربوط به آن
 • تشریح انواع آزمون مقایسات به همراه مثال:
  • آزمون شفه
  • آزمون مقایسات زوجی
  • آزمون توکی
  • آزمون دانکن
  • آزمون دانت
 • بررسی آزمون کروسکال-والیس به همراه مثال و قاعده Rank Transformation
 • طرح بلوک‌بندی کامل تصادفی شده به همراه روابط و مثال
 • برآورد پارامترهای مدل بلوک‌بندی تصادفی شده
 • بررسی وجود نقاط گمشده در مدل و فرض جمعی بودن مدل
 • تشریح آزمون توکی برای مدل غیرجمعی
 • طرح مربع لاتین به همراه روابط و مثال
 • برآورد پارامترهای مدل طرح مربع لاتین
 • طرح‌های عاملی
  • بررسی طرح عاملی با دو عامل
  • تحلیل آماری طرح عاملی با دو عامل
  • برآورد پارامترهای مدل دو عاملی
  • طرح عاملی با دو عامل و یک مشاهده در هر سلول
  • فرض عدم وجود اثر متقابل در مدل دو عاملی
  • بلوک‌بندی در طرح عاملی
 • طرح عاملی دو به توان k
  • مقدمه ای بر طرح‌های عاملی دو سطحی
  • طرح دو به توان دو
  • مدل رگرسیون در طرح دو به توان دو
  • فواصل اطمینان جهت قضاوت در مورد معنادار بودن اثرات
  • طرح یک تکرار دو به توان k
  • نمودار نیم نرمال اثرات
  • افزودن نقاط مرکزی به طرح عاملی دو به توان k
 • بلوک‌بندی و آمیختگی در طرح عاملی
  • مقدمه‌ای بر بلوک‌بندی در طرح عاملی
  • مقدمه‌ای بر آمیختگی در طرح عاملی
 • طرح‌های عاملی کسری دو سطحی
  • مقدمه‌ای بر طرح‌های عاملی کسری
  • طرح‌های عاملی کسری دوسطحی

 

 

دیدگاه (۲)
معصومه میرزایی
۱۳۹۹-۰۹-۲۲

خیلی عالی
موفق باشید

پاسخ
علی چگینی
۱۳۹۹-۰۹-۲۲

ممنون
سلامت باشید

پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید