۰۶ خرداد

جزوه فرآیندهای احتمالی

  مدرس جزوه: دکتر مهدی حیدری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) فهرست مطالب جزوه درس فرآیندهای احتمالی: مروری بر احتمالات شامل احتمال شرطی، امید ریاضی و قضایای حدی به همراه مثال توابع زاینده و پیچیدگی به همراه روابط آن ها و مثال توزیع‌های نمایی و پواسون به همراه مثال […]

۱۲ اسفند

نمونه سوالات فرآیندهای احتمالی- با پاسخ

  مدرس درس: دکتر مهدی حیدری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه نمونه سوالات محتوی شامل ۱۹ سوال حل شده از تمرینات آخر فصل کتاب «فرآیندهای احتمالی» شلدون راس به صورت تایپ شده است. نمونه سوالات از مباحث فرآیند پواسون، فرآیند نمایی و زنجیره‌های مارکوف است   برای […]