۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی حمل و نقل

  مدرس جزوه: دکتر سید محمد سید حسینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۳ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی حمل و نقل: مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی تشریح انواع خطاهای پیش‌بینی شامل MAD ، MFE ، MSE و MAPE به […]