۰۶ خرداد

جزوه تحلیل سیستم‌ها

  مدرس جزوه: دکتر میر سامان پیشوایی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۲ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه تحلیل سیستم‌ها: فلسفه سیستم مفهوم کل نگری خلاق مفهوم نوآوری یا خلاقیت مطلوب تئوری سیستم ها- بخش اول تعریف سیستم و مفاهیم […]