۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی تولید

  مدرس جزوه: دکتر دین محمد ایمانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۱۱۵ صفحه، در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی تولید: مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه برنامه‌ریزی تولید تعریف دوره و افق برنامه‌ریزی تشریح انواع راهبردهای تولید شامل: – راهبرد قدیم […]

۰۲ خرداد

پروژه برنامه‌ریزی تولید- تکنولوژی تولید بهینه

  مدرس درس: دکتر دین محمد ایمانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این پروژه شامل کلیه مباحث مرتبط با تکنولوژی تولید بهینه (OPT) به همراه چندین مثال کاربردی و حل شده به شرح ذیل است: مقدمه زمینه‌ای برای تبیین OPT فلسفه OPT تشریح سیستم نرم‌افزاری تکنولوژی تولید بهینه (OPT) […]