۱۷ بهمن

تقدیر از وبسایت در سومین جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران

در اختتامیه هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، نتایج “سومین دوره جشنواره برگزیدگان مهندسی صنایع ایران” اعلام شد. این جشنواره هر ساله توسط انجمن مهندسی صنایع ایران در سه بخش “کتاب”، “پایان نامه” و “رسانه اجتماعی” برگزار می شود. اگرچه بخش “ترویج دهنده حقیقی برتر” برگزیده ای نداشت اما وبسایت علی چگینی مورد تقدیر جشنواره […]