۲۱ فروردین

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی پیشرفته – با پاسخ

مدرس درس: دکتر سید محمد سید حسینی (عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه نمونه سوالات با جواب در ۴۳ صفحه به صورت خوانا و مرتب، شامل ۲۱ سوال اقتصاد مهندسی پیشرفته حل شده به صورت تشریحی است. مباحث تمرینات حل شده به شرح ذیل هستند: تمرین یک […]

۰۶ خرداد

جزوه اقتصاد مهندسی

  مدرس جزوه: دکتر مرتضی باقرپور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۵۰ صفحه، در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ تدوین شده است.      

۰۵ خرداد

جزوه اقتصاد کلان

  مدرس جزوه: دکتر مسعود باباخانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۶۶ صفحه، در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ تدوین شده است.    

۰۵ خرداد

جزوه اقتصاد خرد

  مدرس جزوه: دکتر مسعود باباخانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۷ صفحه، در نیمسال اول ۹۴-۹۳ تدوین شده است.