۰۵ خرداد

جزوه علم مواد

 

مدرس جزوه: دکتر سمیه اعلم الهدی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۶۵ صفحه، در نیمسال اول ۹۵-۹۴ تدوین شده است.

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید