۱۲ اسفند

جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی

 

مدرس جزوه: دکتر روزبه قوسی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۷۷ صفحه، در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است.

 

برای دریافت این جزوه، کلیک کنید.

 

دیدگاه خود را بنویسید