۱۷ اسفند

جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی

 

مدرس جزوه: دکتر کامران شهانقی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)

این جزوه در ۷۰ صفحه، در نیمسال اول ۹۶-۹۵ تدوین شده است.

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید