۱۱ دی

ارائه مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، از شانزدهم تا نوزدهم شهریور ماه ۱۳۹۹، به صورت مجازی و توسط دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید. این کنفرانس که همه ساله با همت «انجمن ایرانی تحقیق در عملیات» برگزار می‌شود، قرار بود در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به صورت حضوری در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شود که […]