۰۶ خرداد

جزوه روش تحقیق

  مدرس جزوه: دکتر فرناز برزین‌پور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۱۸ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب آماده شده است. فهرست مطالب جزوه درس روش تحقیق: تعریف تحقیق تفاوت تحقیق علمی با تحقیق تعریف نوآوری تبیین ویژگی‌های یک تحقیق علمی […]