۲۸ بهمن

تغییرات در گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

🧾 چارت جدید تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع مصوب وزارت علوم در مهر ماه ۱۴۰۰ 🌟 مهم‌ترین تغییرات: ۱- گرایش «بهینه‌سازی سیستم‌ها» به گرایش «سیستم‌های تولید و خدمات» تغییر نام داد و در محتوای دروس اجباری و اختیاری تغییراتی ایجاد شد. ۲- گرایش «سیستم‌های کلان» به گرایش «مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده» تغییر نام داد و […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: گرایش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت طی چند سال اخیر به گرایش‌های مهندسی صنایع اضافه شده است. این گرایش […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «مدیریت پروژه»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «مدیریت پروژه» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: کسب تسلط بر نرم‌افزارهای کلیدی مدیریت و کنترل پروژه، برای دانشجویان این گرایش بسیار ضروری است. بازار کار […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «کیفیت و بهره‌وری»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «کیفیت و بهره‌وری» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: گرایش کیفیت و بهره‌وری در سال‌های نه چندان دور از گرایش‌های کلیدی مهندسی صنایع بود. افزوده شدن […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «مدیریت مهندسی»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «مهندسی مالی» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: گرایش مدیریت مهندسی طی چند سال اخیر اضافه شده است اما اکثر دروس آن سالهاست که به طور […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «مهندسی مالی»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «مهندسی مالی» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: این گرایش در سال‌های اخیر به گرایش‌های مهندسی صنایع اضافه شده است. این گرایش تاکنون با ظرفیت مطلوبی […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «لجستیک و زنجیره تامین»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «لجستیک و زنجیره تامین» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: این گرایش به نوعی “کاربرد بهینه‌سازی در زنجیره تأمین” است. این گرایش تاکنون با ظرفیت مطلوبی […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «مهندسی سیستم‌های سلامت»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «مهندسی سیستم‌های سلامت» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: این گرایش جدید حدود سه/چهار سال است که به گرایش‌های مهندسی صنایع افزوده شده است. بیشتر دروس […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «سیستم‌های کلان»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «سیستم‌های کلان» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: نام دیگر این گرایش، “سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی” است. گرایش سیستم‌های کلان نسبت به گرایش‌های سلامت، مالی و زنجیره تأمین، […]

۲۱ آذر

معرفی گرایش «بهینه‌سازی سیستم‌ها»

در سری پست‌های آموزشی «معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع»، گرایش «بهینه‌سازی سیستم‌ها» را به اختصار معرفی می‌کنیم. تمامی دروس این گرایش را در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید. همچنین نکات زیر درباره این گرایش قابل ذکر هستند: این گرایش همان گرایش صنایع-صنایع سابق است. بیشتر دروس آن در سه حوزه آمار، تحقیق در عملیات و تولید […]