۰۶ خرداد

جزوه برنامه‌ریزی تولید

  مدرس جزوه: دکتر دین محمد ایمانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۱۱۵ صفحه، در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس برنامه‌ریزی تولید: مقدمه‌ای بر مفاهیم پایه برنامه‌ریزی تولید تعریف دوره و افق برنامه‌ریزی تشریح انواع راهبردهای تولید شامل: – راهبرد قدیم […]

۰۵ خرداد

جزوه نگهداری و تعمیرات

  مدرس جزوه: دکتر علیرضا معینی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۴۸ صفحه، در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تدوین شده است.    

۱۲ اسفند

نمونه سوالات آمار مهندسی

  مدرس درس: دکتر عبدالرحمن حائری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه نمونه سوال شامل ۵۴ سوال آمار مهندسی از مباحث ذیل است: فصل یک: توزیع‌های نمونه‌ای فصل دو: برآورد نقطه‌ای فصل سه: برآورد فاصله‌ای مجموعه سوالات دوره‌ای از کتاب «آمار و احتمالات کاربردی برای مهندسان» نوشته مونتگومری […]

۱۲ اسفند

نمونه سوالات تئوری احتمالات

  مدرس درس: دکتر ابراهیم تیموری (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این مجموعه نمونه سوالات شامل ۱۳۰ سوال از فصول هشت‌گانه تئوری احتمالات به شرح ذیل است: فصل یک: آنالیز ترکیبی فصل دو: اصول احتمال فصل سه: احتمال شرطی فصل چهار: متغیرهای تصادفی گسسته فصل پنج: متغیرهای تصادفی پیوسته […]

۱۲ اسفند

جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی

  مدرس جزوه: دکتر روزبه قوسی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۷۷ صفحه با خطی خوانا و با کیفیت محتوایی و نوشتاری مطلوب در نیمسال اول ۹۷-۹۶ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه درس مهندسی فاکتورهای انسانی: مقدمه‌ای بر مهندسی فاکتورهای انسانی یا ارگونومی تعریف مهندسی […]