۰۵ خرداد

جزوه تحقیق در عملیات یک

  مدرس جزوه: دکتر احمد ماکوئی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران) این جزوه در ۹۲ صفحه، در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ تدوین شده است. فهرست مطالب جزوه تحقیق در عملیات یک: مقدمه و تاریخچه‌ای بر علم تحقیق در عملیات مقدمه ای بر مدلسازی ریاضی به همراه مثال مقدمه ای بر […]